Používateľský manuál

Vysvetlenie základných informácií pri používaní aplikácií CVAK

Inštalácia aplikácie

Inštalácia

Aplikáciu si používateľ môže stiahnuť cez Google Play alebo Apple Store.

Aplikácia bude podporovať automatický update, ktorý sa kontroluje pri každom spustení aplikácie.

Stiahnite si aplikáciu CVAK na App Store
Stiahnite si aplikáciu CVAK na Google Play
Registráciu nájdete na cvakapp.sk

Registrácia

Podmienkou na využívanie mobilnej aplikácie je mať vytvorené konto na stránke www.cvakapp.sk.

Po úspešnom odoslaní formulára na zadaný email odošleme potvrdzujúci email s linkou pre aktivovanie konta.

Pri aktivácií vás systém automaticky prihlási do systému, kde môžete overiť svoju kartu formou predautorizácie vo výške 1,01€.

Predautorizácia je potrebná na úspešne spárovanie používateľského konta a karty zadanej na platobnom portáli banky. Platba 1,01€ vám bude po úspešnom overení vrátená na váš účet.

Po overení platobnej karty je vaše konto úspešne aktivované a aplikácia pripravená na používanie.

Prihlasovacia obrazovka Android

Prihlásenie

Správu svojho profilu nájdete po prihlásení na portáli www.cvakapp.sk.

V časti Prihlasovacie údaje si môžete zmeniť heslo. V časti Platobné údaje si môžete zmeniť svoju platobnú kartu. V časti Registrované tel. čísla (SMS parkovací lístok) nájdete možnosť pridať svoje telefónne číslo v prípade, ak chcete využívať SMS platby pomocou svojho mobilného telefónu. V časti Moje platby nájdete prehľad všetkých svojich uskutočnených platieb.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Prejdite do časti FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

Pre plnohodnotné využívanie aplikácie CVAK je potrebné uskutočniť registráciu na portáli https://www.cvakapp.sk. Na tejto stránke nájdete možnosť prihlásiť sa alebo vytvoriť novú registráciu.

Pri vypĺňaní novej registrácie zadáte svoje e-mailové konto, ktoré bude v budúcnosti slúžiť ako vaše prihlasovacie meno, zvolíte si heslo a potvrdíte svoj súhlas s obchodnými podmienkami využívania aplikácie. Po vyplnení údajov kliknite na „Registrovať“.

Na vami zadanú e-mailovú adresu príde potvrdzujúci e-mail s aktivačným linkom. Kliknutím na link budete presmerovaní na portál cvakapp.sk, kde budete vyzvaní na overenie karty (predautorizácia v hodnote 1,01 €).

Po overení platobnej karty je vaše konto úspešne aktivované a aplikácia pripravená na používanie.

V prípade, ak máte problém s predautorizáciou karty (platba 1,01 €), otvorte aktivačný link v potvrdzovacom e-maile pomocou internetového prehliadača (napr. Chrome, Mozilla...), nie prostredníctvom aplikácie.

Predautorizácia karty slúži na overenie vašej platobnej karty, či je platná a aktívna. Suma 1,01 € je dočasne zablokovaná (max. po dobu 48 hodín) na našom účte a následne uvoľnená naspäť na váš účet.

Všetky vaše transakcie sú vykonávané na strane banky. Údaje z vašej karty nie sú u nás uchovávané. Spárovať vašu kartu s vaším účtom dokážeme vďaka jedinečnému ID, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii.

V niektorých prípadoch sa v aplikácii CVAK nedokáže korektne načítať stránka banky. Vyskúšajte overenie karty vykonať v prostredí internetového prehliadača (napr. Chrome, Mozilla...), nie v aplikácii.

Pri registrácii v aplikácii môže nastať problém pri overení pomocou autentifikačného systému 3-D Secure. Ide o záležitosť banky. Registráciu preto odporúčame vykonať v prostredí internetového prehliadača (napr. Chrome, Mozilla...) na portáli www.cvakapp.sk, nie v prostredí aplikácie.

Platby prostredníctvom aplikácie CVAK sú riešené ako tzv. MOTO platby (mail order / telephone order). Ak sa vám pri platení cez aplikáciu zobrazí hláška „Transakcia zamietnutá bankou držiteľa karty“, skontrolujte si prosím vo svojom internet bankingu (alebo vo svojej banke), či máte povolený tento druh transakcie a aký máte na tento druh platieb nastavený limit. Vo väčšine prípadov je problém v nastaveniach karty (platobný limit je nastavený na nulu). Ak využívate služby mBank, skontrolujte si prosím nastavenia svojej karty podľa návodu na mbank.sk

Ak sa vám pri prihlasovaní do aplikácie zobrazí chybová hláška o inicializácii platby, prihláste sa do svojho účtu na www.cvakapp.sk prostredníctvom internetového prehliadača (napr. Chrome, Mozilla...) a dokončite registráciu v prostredí prehliadača.

V prípade, ak ste zabudli heslo k svojmu účtu, môžete využiť možnosť resetovať heslo. Na úvodnej stránke aplikácie kliknite na link „Zabudol som heslo“. Zadajte svoj e-mail, ktorý ste si zvolili pri registrácii, a potvrďte. Na váš e-mail vám bude zaslaný link na zmenu hesla.

Správu svojho profilu nájdete po prihlásení na portáli www.cvakapp.sk. V časti Prihlasovacie údaje si môžete zmeniť heslo. V časti Platobné údaje si môžete zmeniť svoju platobnú kartu. V časti Registrované tel. čísla (SMS parkovací lístok) nájdete možnosť pridať svoje telefónne číslo v prípade, ak chcete využívať SMS platby pomocou svojho mobilného telefónu. V časti Moje platby nájdete prehľad všetkých svojich uskutočnených platieb.

Portál poskytovateľa aplikácie nájdete na adrese www.cvakapp.sk. Na tomto portáli môžete spravovať svoje konto.

Cestovné a parkovacie lístky si môžete zakúpiť v rámci aplikácie CVAK pomocou:
  • Mobilnej platby – vyplnením údajov priamo v aplikácií (s využítím dátových služieb)
  • Mobilnej platby cez SMS bránu – vyplnením údajov priamo v aplikácií a zaslaním vygenerovanej SMS z aplikácie (bez využitia dátových služieb). Platba cez SMS bránu je zložená z dvoch poplatkov: platba za SMS telekomunikačnému operátorovi a platba za cestovné / parkovné prevádzkovateľovi danej služby. Za samotnú SMS zaplatíte podľa cenníka svojho mobilného operátora. Suma za cestovné / parkovné vám bude strhnutá z vašej zaregistrovanej platobnej karty. Potvrdzujúca SMS s výsledkom spracovania požiadavky nie je spoplatnená.

V prípade, že nie ste majiteľom smartfónu, alebo nechcete na nákup parkovacích lístkov využívať mobilnú aplikáciu, môžete si zakúpiť parkovací lístok prostredníctvom SMS.

Pre kúpu parkovacieho lístka prostredníctvom SMS je potrebná registrácia (používateľa, telefónneho čísla, platobnej karty) na portáli www.cvakapp.sk

Parkovací lístok si zakúpite odoslaním SMS na číslo +421950102030 s textom v tvare NAZOV_ZONY ECV BEZPECNOSTNY_KOD (napríklad KE1 KE123XY heslo).

Platné údaje pre zakúpenie parkovacieho lístka získate na webovom sídle poskytovateľa parkovania respektíve informačnej tabuli v danej parkovacej zóne.

SMS platba je zložená z dvoch poplatkov. Platba za SMS telekomunikačnému operátorovi a platba za parkovné prevádzkovateľovi parkovísk. Za samotnú SMS zaplatíte podľa cenníka svojho mobilného operátora. Suma za parkovanie vám bude strhnutá z vašej zaregistrovanej platobnej karty.

Potvrdzujúca SMS s výsledkom spracovania požiadavky nie je spoplatnená.

Zjednodušený daňový doklad si viete stiahnuť a vytlačiť zo svojho profilu na portáli poskytovateľa aplikácie (www.cvakapp.sk). Podľa zákona o účtovníctve postačuje zjednodušený daňový doklad pre daný typ služby, podobne ako napr. doklad z parkovacieho automatu či registračnej pokladne.

Kreditnú alebo debetnú kartu, ktorú ste zadali pri registrácii, je možné upraviť na portáli poskytovateľa aplikácie (www.cvakapp.sk). V prípade, ak potrebujete zmeniť kartu, odoberte aktuálnu kartu v časti Platobné údaje a následne pridajte novú platobnú kartu. Na jedno konto je možné naviazať len jednu platobnú kartu.

V prípade, ak zaplatíte parkovné mimo spoplatneného času parkovania, parkovné budete mať predplatené na najbližší čas spoplatneného parkovania. Pri takejto situácii vás aplikácia automaticky upozorní na bezplatné parkovanie a možnosť zaplatenia parkovania za najbližšie spoplatnený čas.

Pre korektné dokončenie registrácie musíte potvrdiť aktiváciu účtu kliknutím na aktivačný odkaz, ktorý vám bol zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii (odkaz odporúčame otvárať pomocou internetového prehliadača, napr. Chrome, Mozilla...). V prípade, ak sa vám pri prihlasovaní do profilu na stránke cvakapp.sk zobrazí upozornenie „Účet je zakázaný“, pravdepodobne ste korektne neukončili proces registrácie.

V niektorých prípadoch, keď chcete kúpiť lístok cez mapu v aplikácii, máte možnosť výberu zóny (zóny sa prekrývajú). Najlacnejšia z ponúkaných možností je zóna, v ktorej sa aktuálne nachádzate. Ak však potrebujete zaparkovať len na chvíľu a potom plánujete presun do drahšej zóny, odporúčame vám zakúpiť si lístok priamo do drahšej zóny, aby ste nemuseli zbytočne platiť dvakrát.

Pri platbe parkovného na parkoviskách vybavených závorami nie je z technických dôvodov možné využiť aplikáciu CVAK. Platba parkovného sa v tomto prípade riadi prevádzkovým poriadkom poskytovateľa parkovania.