Zásady ochrany osobných údajov

1. Aplikácia CVAK zhromažďuje údaje o polohe na kontrolu dostupnosti blízkych parkovacích miest, aj keď je aplikácia zatvorená alebo sa nepoužíva.

2. Aplikácia CVAK vyžaduje prístup k polohe pre ponuku zakúpenia lístka v danej zóne.

3. Dáta o polohe nie sú aplikáciou CVAK ďalej uchovávané a nie sú poskytované tretím stranám.