Mobilná aplikácia CVAK pomáha s riešením statickej alebo hromadnej dopravy.

Pomocou mobilnej aplikácie CVAK je možné kupovať parkovacie lístky, parkovacie karty, cestovné lístky, prenajímať parkovacie miesta alebo uhrádzať poplatky ďalších preddefinovaných služieb v závislosti od poskytovateľa.

Pre používateľov so zaregistrovaným telefónnym číslom a platobnou kartou je aj v prípade nedostupnosti dátového pripojenia možné zakúpenie parkovacieho lístka prostredníctvom SMS.

Aplikácia je využiteľná v mestských zónach s obmedzeným parkovaním, v parkovacích domoch alebo nákupných či biznis centrách. Úhrada je realizovaná prostredníctvom štandardnej platobnej karty (VISA, MasterCard...). Služba nie je závislá  od typu a vystavovateľa platobnej karty.

Aplikáciu CVAK je možné nasadiť v ktoromkoľvek meste alebo regióne na Slovensku.

Ikona - Vaše údaje sú chránené

Pred prvým použitím aplikácie

K bezproblémovému využívaniu aplikácie je potrebné zaregistrovať sa na www.cvakapp.sk. Týmto krokom bezpečne spojíme vašu platobnú kartu s vaším používateľským kontom.

Pri parkovaní si v aplikácii vyberiete mesto, resp. zónu, kde chcete zaplatiť parkovné, a určíte si dĺžku parkovania.

Úhrada prebehne automaticky prostredníctvom zaregistrovanej platobnej karty. Samotná platobná transakcia je realizovaná pomocou banky.

Všetky citlivé informácie sú počas prenosu šifrované a následne sú bezpečným spôsobom uchovávané v systéme banky.

Aplikácia CVAK môže miesto parkovania vybrať za vás, pokiaľ máte zapnutý senzor GPS. Aplikácia vás upozorní na blížiaci sa koniec vášho parkovacieho lístka a vy si ho môžete jednoducho predĺžiť.

V prípade, že potrebujete daňový doklad za platbu, nájdete ho vo svojom profile.

Výhody pre používateľov

  • Komfortné platby prostredníctvom aplikácie.
  • Upozornenie pred skončením predplatenej služby.
  • GPS lokalizácia používateľa.
  • Prehľad všetkých vykonaných platieb.
  • Jednoduché stiahnutie daňového dokladu k  platbám.

Výhody pre poskytovateľov služby

  • Doplnkový platobný kanál.
  • Zvýšenie tržieb za poskytované služby.
  • Zníženie nákladov spojených s  poskytovaním služby.
  • Štatistiky o  využívaní služby.
  • Maximalizácia počtu platiacich používateľov.

Využitie aplikácie

Riešenie pre prevádzkovateľov parkovania

Mobilná aplikácia CVAK je jednoduchým a efektívnym riešením problémov s platením parkovného v meste. Čoraz viac miest si uvedomuje problémy s parkovaním hlavne v šíršom centre mesta a prichádza so spoplatnením parkovísk. Naša aplikácia zjednodušuje celý proces platby parkovného a výrazne tým zlepšuje vnímanie poskytovateľa parkovacích služieb verejnosťou.

Riešenie pre prevádzkovateľov mestskej hromadnej dopravy

Ak hľadáte doplnkovú možnosť platby za cestovné lístky, aplikácia CVAK pre Vás predstavuje vhodný spôsob. Celý proces platby je rýchly a bez zbytočných medzičlankov. Vďaka tomu môžete zvýšiť svoje tržby za predaj cestových lístkov a vašim cestujúcim poskytnete rýchlu možnosť kúpy cestovného lístka, bez nutnosti riešiť hotovosť na platenie v automate, či čakať na sms lístok.

Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu CVAK na App Store
Stiahnite si aplikáciu CVAK na Google Play

Mobilná aplikácia CVAK je dostupná pre operačný systém Android a iOS. Stiahnite si aplikáciu do mobilu a zbavte sa problémov s platením bežne využívaných služieb.